ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria spp.)

1-2 z 2
alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternaria spp. (Alternaria brassicae, A. tenuis, A. brassicicola, A. raphani)

říše: houby (Fungitřída: Dothideomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: čerň řepková, alternariová skvrnitost košťálovin

vědecká synonyma: Macrosporium brassicae

Hostitelské spektrum
Houby rodu Alternaria napadají téměř všechny dvouděložné rostliny. Z čeledi brukvovité (Brassicaceae) patogen napadá všechny rostliny, tzn. brukvovité zeleniny (hlávkové zelí, květák, brokolici, kedluben, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kadeřávek, pekingské zelí, čínské zelí, tuřín, vodnici, ředkvičky, ředkev), brukvovité olejniny (řepku, hořčici), brukvovité plodiny používané na zelené hnojení, brukvovité plevele. Araphanipak napadá především zástupce rodu ředkev (Raphanus).
Příznaky napadení
Alternaria jsou řazeny k původcům padání klíčních rostlin. U mladých rostlin se na děložních listech a hypokotylech vytvářejí drobné, vpadlé, hnědočerné až černé čárkovité skvrny, které později splývají. Při silnějším napadení mladé rostliny hynou. U starších rostlin se na listových čepelích, zejména na jejich okrajích, vytvářejí okrouhlé, šedohnědé až hnědofialové skvrny, mnohdy se žlutým okrajem, o průměru často větším než 1 cm. Skvrny se postupně zvětšují a splývají. Typické pro tuto chorobu je koncentrické uspořádání skvrn. Pletiva uvnitř skvrn zasychají a praskají. Obdobné skvrny vznikají na obalových listech skladovaného hlávkového zelí. Na řapících, květních stopkách, korunních plátcích, šešulích a na listové nervatuře jsou tyto skvrny protáhlého tvaru. Silněji napadené listy žloutnou, nekrotizují a opadávají. Nejvíce poškozovány jsou semenné porosty, kdy napadené šešule se deformují, nevytvářejí se v nich semena nebo předčasně pukají. Při pozdější infekci mají semena nízkou osivovou hodnotu. 
Z konzumní zeleniny způsobuje choroba největší škody na pekingském zelí. Pravidelné škody způsobuje i u skladovaného hlávkového zelí. U květáku a brokolice může docházet i k dílčím nekrózám růžic. Poškození jednotlivými původci nelze pouhým okem odlišit a původci se často vyskytují i ve směsné infekci. 
Možnost záměny
Příznaky choroby je možné zaměnit s příznaky napadení na listech patogeny Peronospora parasitika v časných vývojových stadiích a Mycosphaerella brassicicola.
Životní cyklus
Houba je přenášena infikovaným osivem nebo přežívá na posklizňových zbytcích v podobě trvalých výtrusů. Z těchto zdrojů se šíří infekce na ozimou řepku, která je velmi důležitým zdrojem infekce.V případě kontaminace osiva patogenem a příznivých podmínek pro jeho vývoj může dojít k infekci a odumření vzcházejících rostlin. Během vegetace se původce choroby přenáší větrem a deštěm pomocí konidií. Do rostliny proniká patogen průduchy nebo přímo přes voskovou vrstvičku. K rozvoji nákazy přispívá teplé (17–25 °C) a vlhké počasí.
Hospodářský význam
Choroba je rozšířena na celém území ČR.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Setí zdravého osiva, kvalitní zaorání posklizňových zbytků, vyrovnaná výživa.
Chemická ochrana rostlin
Provádí se preventivně nebo na počátku výskytu. Ochranu vzcházejících rostlin zajistí moření osiva. Ošetření osiva fungicidním mořidlem v případě zjištěné kontaminace osiva patogeny rodu Alternaria spp. vyšší než 20 %. Na kontaminaci osiva má vliv výskyt choroby na šešulích před sklizní. Podzimní výskyty choroby na listech nejsou zpravidla důvodem pro ošetření. U ošetření proti fomovému černání stonku na podzim je zpravidla zaznamenáván i vliv na snížení výskytu alternáriové skvrnitosti na listech. Ošetření v kvetení řepky proti bílé hnilobě řepky snižuje v závislosti na volbě přípravku, infekčním tlaku Alternaria spp. a době infekce výskyt alternáriové skvrnitosti brukvovitých. Fungicidní ošetření ke snížení napadení šešulí se provádí v kvetení řepky.