Ochrana soukromí

Vážení návštěvníci stránek,


chtěla bych Vás ubezpečit, že ochrana Vašeho soukromí je mou prioritou. Prohlašuji, že tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje pomocí skrytých aplikací ani jiných scriptů. Nepoužívám cookies za účelem získání informací o uživatelích. Nepřebírám však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách odkazuji. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí linky. Neshromažďuji žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím kontaktního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do kontaktního formuláře mají pro mne důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí Vámi požadovaných informací. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytovány třetím stranám. Nakládání s těmito údaji již dále nepokračuje a jsou zničeny. Zavazuji se k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zabezpečím, aby v žádném případě nedošlo k porušení těchto ustanovení a nedošlo tak k narušení Vaší důvěry v náš web.
 

Shromažďování a použití údajů


Můj poskytovatel připojení k Internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. Když prohlížíte nebo stahujete obsah mých webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

Vaše  Mgr. Lenka Žáčková
 

Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění:


§13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR