Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Suchá skvrnitost listů a plodů (Stigmina carpophila)

Najdete zdePříznaky: na jaře neraší očka na jednoletých plodných větévkách. Okolo oček 3 -10 mm velké oválné nekrotické skvrny. Na odumřelých částech klejotok. Při silném napadení zasychávání větévek. Na mladých plodech nejdříve drobné červenofialové skvrny. Postupně se zvětšují (3 - 5 mm) a od středu šednou, při tom zůstávají ohraničeny červenofialovým lemem. Později na plodech různě velké a utvářené skvrny s tmavým nebo světlým lemem. Při větším počtu skvrny splývají, plody se deformují a praskají. Na listech okrouhlé různě velké žlutozelené nebo červenofialové okrouhlé skvrny, často s výrazným lemem. Skvrny jsou roztroušené, při větším počtu splývají. Později tmavnou, mezi napadeným a zdravým pletivem se vytváří oddělovací vrstva a zaschlá pletiva vypadávají. Pokud jsou poškozeny vodivé svazky, listy žloutnou nebo červenají a předčasně opadávají. Významné rozdíly jsou v náchylnosti odrůd. K napadení pupenů a plodů jsou náchylné např. Burbank July Elberta, Faierhaven a Sunhaven. Pupeny mohou být významně napadeny také u slivoně a třešně, plody u meruňky a listy u všech peckovin. Houba přetrvává v napadených pupenech a větévkách. Za příznivých podmínek na podzim a v předjaří houba sporuluje a konidie infikují pupeny a větévky. Ke spoluraci a klíčení konidií dochází již při 2 °C, k růstu mycelia od 4 °C (optimum 18 - 21 °C). Za vlhkého počasí se onemocnění může rozšířit v průběhu celé vegetace.

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR