Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Puklice švestková (Parthenolecanium corni)

Najdete zdePříznaky:  larvy a samice sáním narušují přívod živin a působí postupné usychání větví. Větve jsou pokryty vyklenutýni štítky tmavohnědé barvy, na listech se vlivem produkce medovice objevují černě. Larva 2. vývojového stadia přezimuje na větvičkách, na kmenu anebo u paty stromu. V předjaří se začne pohybovat a rozlézat po koruně. Larvy sají z mladých letorostů, pak si vytvářejí voskové štítky, pod nimiž se po dvojím svlékání vytvářejí okřídlení samečci a bez svlékání větší ploché samičky. Ve druhé polovině května se páří a samičky kladou vajíčka. Z nich se během června líhnou larvy. Ty znovu sají, většinou na rubu listů a na větvích, a jako larvy 2. stadia přezimují. 

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR