Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea )

Najdete zdePříznaky: larvy pilatky jablečné poškozují plody buď na povrchu, v důsledku čehož vzniká typická spirálovitá jizva, nebo se vžírají dovnitř plodu až k jádřinci. Na průžezu napadeného plodu je dutina vyplněná černým trusem. Pilatka jablečná způsobuje tzv. ranou červivost jablek. Při jejím přemnožení může dojít k hromadnému opadávání ještě nezralých plodů. Pilatka jablečná je jedním z nejvýznamnějších škůdců jabloní. Její škodlivost zvyšuje i fakt, že jedna larva dokáže poškodit až čtyři plody. Larvy přezimují v půdě. Na jaře se kuklí a ještě před kvetením jabloní se objevují dospělé pilatky. Oplodněné samičky kladou vajíčka do stěny číšek jabloňových květů. Vylíhnutá larva vyhryzává v mladém plodu chodbičku těsně pod pokožkou. Plod zpravidla ještě neopadává, ale rostě dále. V důsledku růstu se pokožka nad chodbičkou trhá a zaceluje se korkovým pletivem, takže vzniká různě velká jizva. Larvy po svlékání vyhledávají další plod, ve kterém se vžírají přímo do jádřince. Takto napadená jablka opadávají. Koncem června se larvy z opadaných plodů stahují do půdy, kde přezimují. Pilatka jablečná má do roka jednu generaci.

Je dlouhá 6 – 7 mm, žlutá, zadeček je černý nebo černohnědý. Líhne se na jaře, obyčejně v polovině dubna nebo počátkem května, v době květu jabloní, kdy samičky kladou po páření vajíčka na spodní stranu kališních lístků kvetoucích nebo již odkvětlých květů jabloní. Vajíčka jsou vždy nakladena jednotlivě do kapsičkovitě naříznuté pokožky kališního lístku, zcela podobně jako u pilatky švestkové. Po 6 – 18 dnech se z vajíček líhnou larvy, housenice, které kromě tří párů hrudních nohou mají sedm párů panožek, jsou velmi podobné larvám pilatky švestkové, jsou však větší. V dospělosti dosahují délky 11 – 13 mm, jsou bělavě žluté, s hnědou nebo žlutohnědou hlavou a páchnou protivně po štěnicích. Žijí od poloviny května do konce června v mladých plodech jablek, vyžírajíce dužninu v jádřinci. Mokvající trus odstraňující ven dírkou jako tuha silnou a černou. Napadené plody padají brzy na zem. Někdy je opad tak silný, že u některých odrůd může být zničena celá násada plodů. Někdy se napadené plody vyvinou, neopadnou a místa žíru v podobě polokruhů nebo obloučků zkorkovatí. Je to jen tehdy, když žír je jen pod povrchem slupky a housenice nezasáhla jádřinec, nýbrž odstěhovala se do jiného plodu. Více housenic než jednu v jednom balíčku zpravidla nenalezneme, ačkoliv jsou nám známy i případy tak silného napadení, že všechny plody byly zničeny a v některých byly i 3 housenice.

Plod poškozený pilatkou jablečnou Pilatka jablečná

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR