Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)

Najdete zdePříznaky: bělavé moučnaté povlaky na letorostech, listech, květech a mladých plodech. Povlaky jsou tvořeny podhoubím, na němž se na konidioforech diferencují konidie. V důsledku poškození a odumírání povrchových buněk se postižené části zbarvují šedozeleně, dochází k redukci růstu a k deformacím až zasychání letorostů i listů. Napadené květy jsou morfologicky pozměněny, korunní i kališní lístky jsou ztlustlé, korunní lístky zelenavé, tyčinky srůstají, pyl neklíčí, květy zasychají a opadávají.

Na napadených plodech se projevuje nápadná síťovaná rzivost, která je patrná až do sklizně. Při sekundární infekci, vyvinutých listů vznikají světle neohraničené skvrny, obvykle jen s nenápadným porostem podhoubí. Dochází k mírným deformacím listů.  na jaře z přimárně napadených pupenů listy předčasně raší a jsou roztřepené. Patogen napadá i květy, ve kterých jsou zesílené a bílým povlakem potažené kališní a korunní lupínky. Květy postupně zasychají a opadávají. Listy mají na obou stranách bílý moučnatý povlak, pupen roste pomalu a většinou celý zhnědne a zasychá. Moučnaté povlaky se objevují i na mladých větvičkách a listech, které zaostávají v růstu a postupně hnědnou a usychají. U některých odrůd (zejména Jonathan a příbuzné citlivé odrůdy) mohou být příznaky napadení i na plodech, kde se projeví v podobě rezavých, síťových a nepravidelných kreseb na slupce. Padlí patří k závažným chorobám jabloní. Přezimuje hlavně v pupenech a  na napadených větvičkách. V důsledku odumírání napadených částí stromy zpomalují růst a jsou náchylné k vymrzání. Větší škody způsobuje zejména na citlivých odrůdách (např. Jonathan, Jonagold, Idared). K většině sekundárních infekcí dochází v květnu a začátkem června při vyšších teplotách většinou nad 20°C. Chlad a vlhko šíření padlí téměř zastavuje. 

Příznaky Padlí jabloňového Padlí jabloňové Příznaky Padlí na plodu Padlí jabloňové

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR