Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Mšice jabloňová a další druhy mšic (Aphidula (Medoralis) pomi

Najdete zdePříznaky: Přezimují vajíčka nakladená na jabloňových letorostech, většinou po několika v těsné blízkosti květných i listových pupenů. Po jejich vyrašení dorůstají larvy v bezkřídlé samičky, které jsou živorodé. Množí se tak rychle, že v krátké době bývají konce jabloňových letorostů mšicemi již obaleny, zkrucují se. Napadené listy nebývají nikdy zbarveny červeně. V září a počátkem října vejcorodé samičky dospívají, jsou oplozeny taktéž bezkřídlými samečky a kladou vajíčka. Jedna samička vyklade jen 1 – 6 vajíček, která jsou poměrně veliká, zprvu zelená, pak černá a lesklá. Dospělá samička je 1,6 – 2,2 mm dlouhá, zelená, oči jsou hnědočerné, tykadla žlutobílá, nohy rovněž žlutobílé, jen chodidla, holeně a špičky kyčlí jsou černé. Sifunkuly jsou hnědé. Okřídlení jedinci se vyskytnou zřídka. Jsou menší, s černou hlavou a hrudí, oči jsou hnědočerné, zadeček živě zelený. S okřídlenými samičkami se setkáváme až ve druhém pokolení, což bývá koncem dubna nebo počátkem května. Rozletují se na okolní stromy mšice všeobecně způsobují na listech ovocných stromů jejich kroucení, chřadnutí a usychání. Listy ani výhonky napadené mšicí jabloňovou však nemění barvu a zůstávají zelené. Přezimuje v podobě černých vajíček na mladých větévkách jabloní. Na jaře se líhnou larvy, které se vyvíjejí v dospělé živorodé samičky, tzv. zakladatelky, které jsou základem pro další generace. Generací může být během vegetace 11-13. Příčinou kroucení listů může být více faktorů (např. pozdní jarní mrazíky nebo houbové choroby). Pokud se však na listech a koncích letorostů nacházejí mšice, diagnóza je jednoznačná. Určit, o který druh mšic se jedná, je z hlediska ochranných opatření důležité. Jedná-li se o mšici jabloňovou, lze na napadených listech pozorovat trávově zelené mšice s černými sifunkulami (výrůstky na konci těla) a brvou. Kolonie mšice jabloňové lze pozorovat zejména na koncích letorostů a výhonků.

Mšice jabloňova Mšice jabloňová - kolonie

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR