Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Moniliniová hniloba a moniliniová spála (Monilinia laxa Monilinia fructigena)

Najdete zdePříznaky: napadeny mohou být květy, letorosty, větévky i plody. Při napadení květů prorůstá mycelium z květů do semeníku a stopkou do dřeva. Květy a mladé plody hnědnou a zasychají. Listy resp. letorosty zavadají a spolu s postiženými větévkami usychají. Na postižených místech se často vyskytuje klejotok. Větévky mohou být napadeny také přímo, především při poranění. Postižené části zavadají a usychají. K napadení plodů dochází především v období dozrávání a zralosti. Nejdříve vznikají na plodech měkká hnědoucí místa, která se rychle rozšiřují, až zachvátí celý plod. Na napadených částech za příznivých podmínek pozorujeme porosty konidioforů a konidií. U Moniliniové hniloby jsou plošné a šedé, u Moniliniové spály béžové a obvykle ve svazcích v soustředných kruzích. Napadené plody opadávají nebo mumifikují a zůstávají v korunách stromů. K napadení plodů dochází nejčastěji při poranění (praskání, kroupy, požerky škůdců).
Původce přezimuje v napadených plodech a větvičkách, odkud se na jaře dostává do květů. Důležitá je důsledná likvidace napadených plodů (na stromech i pod nimi), včetně větviček. 

Na počátku kvetení a při dokvétání je důležité ošetření fungicidními přípravky.

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR