Klíště obecné (Ixodes ricinus)

Klíště obecné obývá různé biotopy, najdeme ho na loukách, ale i ve světlých doubravách nebo v lužních lesích. Vyhýbá se jen vysloveně mokřadním a stepním biotopům. Žije mezi vegetací, kde za vhodných podmínek samičky vylézají do vyšších pater a čekají na hostitele. Klíště je tzv. hematofág a všechny jeho vývojová stádia s výjimkou samců se živí jen krví obratlovců. Samice se potřebují před pářením nasytit krví, aby měly dostatek živin na tvorbu vajíček. Hostitelé larev a nymf jsou zejména plazi, drobní savci a ptáci. Dospělá klíšťata sají na kopytnících, šelmách a člověku. 

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR