Diabrotica virgifera

Najdete zdePříznaky: Larvy se živí se kořínky kukuřice. Postupně je ožírají, rostliny jsou nestabilní a vyvracejí se. Vznikají tak typické husí krky. Brouci škodí okusem blizen kukuřice, takže v palicích chybějí zrna nebo celé řady zrn. Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice, larvy se však mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae. K hlavnímu šíření dochází především v místech, kde se opakovaně na týchž pozemcích pěstuje kukuřice po kukuřici. Škodí larvy i dospělci.

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR